Xăng lên giá!

By HUỲNH THỊ NGỌC YẾN

 

Xăng lên giá!Preview


Xăng lên giá ! Ừ thì... xăng lên giá

Hai chúng mình... lại chung một chiếc xe

Mỗi ngày thêm một quãng đường... tình tự

Cùng bên nhau như... thuở mới ước thề


Xăng lên giá... ngẫm ra còn ít tốn

Sáng - Trưa - Chiều... xe cứ chạy... thẳng hàng

Anh sẽ chẳng có nhiều giờ... với bạn

Em chẳng còn lo áo vướng... vết son!

Preview

More...